PRODUCTS

产品分类

全部分类

产品列表

露天凿岩钻车钎具
变径式连接套管180mm-R32R38
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1014
关键字:
连接套管160mm-R32
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1017
关键字:
螺纹连接球齿钎头51mm-32R
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1028
关键字:
螺纹连接球齿钎头57mm-32R
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1007
关键字:
螺纹连接球齿钎头58mm-R32
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1013
关键字:
螺纹连接球齿钎头59mm-R32
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1010
关键字:
螺纹连接球齿钎头64mm-32R
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1011
关键字:
螺纹连接球齿钎头65mm-R32
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1014
关键字:
螺纹连接球齿钎头70mm-R32
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1015
关键字:
螺纹连接球钎头43mm-32R
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1013
关键字:
变径式连接套管210mm-T45T38
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1006
关键字:
螺纹连接球齿钎头64mm-T38
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1003
关键字:
螺纹连接球齿钎头76mm-T38
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1009
关键字:
螺纹连接球齿钎头89mm-T38
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1028
关键字:
连接套管210mm-T45
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1005
关键字:
螺纹连接球齿钎头76mm-T45
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1007
关键字:
上一页
1
2

电话:13997989039 (王继兰 )
传真:
0728-6711496     QQ: 340126522
邮箱:
jhdrilling-winnie@hotmail.com      chulong1469@163.com
地址
: No.6, Guangji Road, Jiyukou Town, Qianjiang City, Hubei Province, China     鄂ICP备12007823号